Godziny wychowawcze ze światem

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
23 czerwca 2022

 

Uczniowie klasy ITthk i I kuk w roku szkolnym 2021/2022 wzięli udział w programie PAH ‘Godziny wychowawcze ze światem’. Cele programu były realizowane na zajęciach z wychowawcą pod nadzorem K. Pakuły (kl. I Tthk) i V. Matuszczak (kl. I kuk).

Zajęcia odbywały się w formie warsztatów z uwzględnieniem narzędzi multimedialnych, np.: menti.com oraz takich metod jak: wywiad, dyskusja dydaktyczna - burza mózgów. Po zakończonym programie osoby uczestniczące mają większą świadomość brania odpowiedzialności za swoje codzienne wybory i zachowania, które wpływają również na ludzi w innych częściach świata.

 

 

 

Podczas realizacji programu, prowadzono dyskusje na następujące tematy:

-,,Jak mówić o większości świata?”- celem dyskusji było: zachęcenie do krytycznego myślenia i kwestionowania przekazywanych nam obrazów świata oraz zastanowienie się nad wykorzystywaniem przekazów medialnych (jak mówię o innych osobach i jak je pokazuję?);

- „Niebezpieczeństwo jednej historii” O naszych nieuświadomionych stereotypach - celem dyskusji było: podniesienie świadomości o zagrożeniach płynących z patrzenia na świat przez pryzmat stereotypów, powielania stereotypów, uwrażliwianie na stereotypy pojawiające się w mediach, zachęcenie do krytycznej analizy przekazów medialnych powielających stereotypy, o rzetelnym informowaniu o krajach globalnego Południa.

- „Ile jest ras i do której należysz?” O rasach, których nie ma i rasizmie, który istnieje. Celem tych zajęć było: poszerzenie wiedzy na temat naukowych teorii dotyczących ras ludzkich wzbudzenie refleksji na temat podobieństw i różnic między ludźmi, wzbudzenie refleksji nad konceptem rasy i konsekwencjach wynikających z jego stosowania, zastanowienie się nad przejawami rasizmu w naszym otoczeniu.

- „See how the rest of the world lives, organized by income” – „Zobacz, jak żyje reszta świata w zależności od dochodów” O projekcie „Dollar Street” i sposobach na zobrazowania bogactwa i ubóstwa. Celem dyskusji było: refleksja nad tym, skąd pochodzą nasze stereotypy związane z poziomem życia w innych krajach, zapoznanie osób uczestniczących z projektem Dollar Street, który ma na celu uzupełnienie naszej wiedzy o tym, jak żyją inni ludzie.

- „Let’s save Africa”, „Africa for Norway” Pomaganie a ludzka godność. Celem dyskusji było: uwrażliwianie na stereotypy pojawiające się w kampaniach społecznych, zachęcenie do krytycznej analizy przekazów medialnych powielających stereotypy, podniesienie świadomości o zagrożeniach płynących z niewłaściwego pomagania.

- „Czy zabraknie nam wody?” O sytuacji wodnej na świecie i naszej współodpowiedzialności za nią. Zajęcia o tej tematyce miały na celu poszerzenie wiedzy o globalnych zasobach wodnych i znaczeniu wody na świecie, wzbudzenie refleksji na temat kryzysu wodnego i zagrożeń z nim związanych (dla ludzi w różnych miejscach na świecie), uświadomienie problemu nierówności w dostępie i wykorzystaniu wody na świecie, wzbudzenie poczucia współodpowiedzialności za gospodarowanie zasobami (wirtualnej) wody i za zapewnienie równego dostępu do niej na świecie.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-06-23
Data publikacji:2022-06-23
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Piwowarczyk
Liczba odwiedzin:239