Opis projektu

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich im. Janka Bytnara „ Rudego” przystępuje do realizacji projektu unijnego w ramach programu Erasmus plus POWER.

Projekt: „Moja praca – Moja przyszłość” realizowany będzie od 31.12.2015 r. do 30.12.2016r.

Projekt „Moja praca – Moja przyszłość” zakłada uczestnictwo w praktykach zawodowych grupy uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich im. Janka Bytnara „Rudego” w Kaliszu. Grupą docelową projektu będą uczniowie kształcący się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, kelner. W sumie w praktyce weźmie udział 50 uczniów klas drugich i trzecich z opiekunami. Najważniejszym celem projektu jest zwiększenie dostępności młodzieży do udziału w zagranicznych praktykach zawodowych,   zwiększenie mobilności młodych osób na europejskim rynku pracy oraz umożliwienie rozwoju praktycznych umiejętności zawodowych, z uwzględnieniem kompetencji językowych. Spodziewane rezultaty to zdobycie przez 50 uczestników projektu praktycznych umiejętności zawodowych, które zostaną potwierdzone certyfikatem udziału w projekcie, certyfikatem potwierdzającym kwalifikacje, certyfikatem (EUROPASS) - Mobility , świadectwem pracy uzyskanym od pracodawcy. Spodziewanymi rezultatami będzie także   podniesienie kompetencji organizacyjnych i społecznych praktykantów oraz wzrost ich umiejętności adaptacyjnych, poznanie specyfiki niemieckiego rynku pracy, przygotowanie do pracy w środowisku wielokulturowym również na innych europejskich rynkach. Kwalifikacje nabyte podczas praktyki w Niemczech zwiększą konkurencyjność stażystów jako przyszłych absolwentów na lokalnym, krajowym rynku pracy i ułatwią im poszukiwanie zatrudnienia lub założenie własnej działalności. Projekt „Moja praca – Moja przyszłość” wynika z analizy potrzeb rynku pracy, który poszukuje młodych ludzi z wysokim poziomem przygotowania zawodowego i stażem zawodowym za granicą. Projekt umożliwi młodzieży i pracownikom rozwój kompetencji zawodowych, językowych i międzykulturowych. Naszym partnerem zagranicznym będzie niemieckie Stowarzyszenie B.B.V Eberswalde, które posiada wieloletnie doświadczenie w organizowaniu staży zawodowych dla uczniów. Planowane wyjazdy rozpoczną się w roku szkolnym 2015-2016 a zakończą w roku szkolnym 2016-2017. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest pozyskanie pozytywnego wyniku procesu rekrutacji: rozmowa i test z j. niemieckiego, oceny z nauczanych przedmiotów i zachowania, opinia wychowawcy i nauczyciela przedmiotów zawodowych, rozmowa kwalifikacyjna.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-02-12
Data publikacji:2016-02-12
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5890