Formularz zgłoszeniowy

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

 

Projekt NR 2015-1-PL01-KA102-015933

„Moja praca- Moja przyszłość”

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Prosimy o wypełnienie formularza. Na jego podstawie komisja rekrutacyjna utworzy wstępną listę uczestników projektu, którzy zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji.

WYPEŁNIA KANDYDAT   NA UCZESTNIKA PROJEKTU

Imię/imiona i nazwisko

 

 

Adres zamieszkania

 

Ulica

 

 

Numer domu

 

Numer mieszkania

 

Miejscowość

 

Kod pocztowy

 

 

Gmina

Powiat

Telefon kontaktowy:

E-mail

Data i miejsce urodzenia:

 

PESEL


Czy możesz wyjechać na 4 tygodnie na praktykę do Niemiec?

TAK

NIE

 

Czy posiadasz zdolność porozumiewania się w języku niemieckim

TAK

NIE

 

Czy posiadasz status ucznia lub absolwenta ZSGH w Kaliszu?

TAK

NIE

 

W jakim zawodzie się kształcisz (lub ukończyłeś/ aś kształcenie w zawodzie-w przypadku absolwenta) –właściwe podkreślić

 

 

 

Średnia ocen na koniec poprzedniego roku szkolnego (właściwe podkreślić):

 

Do 2,9–0 pkt.

3,0-3,5–5 pkt.

3,6-3,9-10 pkt.

4,0-4,5-15 pkt.

4,6- powyżej 30 pkt.

 

Ocena z zachowania na koniec poprzedniego roku szkolnego (właściwe podkreślić):

 

nieodpowiednia i poniżej 0 pkt.

Poprawna 5 pkt.

dobra 10 pkt.

bardzo dobra i celująca 20 pkt.

 

 

Podpis kandydata:

 

 

 

         

 

 

„Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-02-12
Data publikacji:2016-02-12
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4815