Wymagane dokumenty

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

WYMAGANA DOKUMENTACJA NA POTRZEBY REKRUTACJI

 

 1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku

  o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi załącznikami.

 2. Wniosek o przyjęcie do szkoły kandydat (zarówno po gimnazjum jak i po szkole podstawowej) wypełnia na stronie internetowej 

  https://ponadpodstawowe-kalisz.nabory.pl/

 3. Dokumenty kandydat drukuje i podpisane przez rodziców, składa w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru wraz z załącznikami.

 4. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami składa się we wskazanym terminie do dyrektora szkoły pierwszego wyboru.

 5. Do wniosku załącza się:

 • 2 fotografie (podpisane na odwrocie);

 • karta zdrowia;

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie (skierowanie wydaje szkoła);

 • kserokopia aktu urodzenia;

 • świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej;

 • zaświadczenie o wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki;

 • zaświadczenie o przyjeciu na praktyczną naukę zawodu (cukiernik, kucharz, operator maszyn spożywczych i urządzeń przemysłu spożywczego);

 • opinię z poradni psychologiczno–pedagogicznej;

 • dodatkowo może załączyć kopie lub oryginały dokumentów poświadczających osiągnięcia, dzięki którym kandydaci przyjmowani są w pierwszej kolejności.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-05-09
Data publikacji:2017-05-09
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:7098