Jesteś tutaj: Start / Laur Bytnara

Laur Bytnara

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Złoty Bytnar

Joanna Wietrzych-Technik  obsługi turystycznej  IV TT/H

Sandra  Felińska-Technik  żywienia i usług gastronomicznych  III TŻ A-ZŁOTY

Agata Tomczak-Technik hotelarstwa  I TH/K/TŻ-ZŁOTY

Justyna Różańska-Technik żywienia i usług gastronomicznych   III TŻ A-ZŁOTY

Weronika  Chrobak-Technik żywienia i usług gastronomicznych  III TŻ A-ZŁOTY

Marcin Zdobych-Technik żywienia i usług gastronomicznych  III TŻ A-ZŁOTY

Gabriela  Litwin-Technik żywienia i usług  gastronomicznych  III TŻ A-ZŁOTY

Aleksandra Stefaniak-Technik żywienia i usług gastronomicznych  III TŻ B-ZŁOTY

Adrianna Kuświk-Cukiernik  III Cukiernik-ZŁOTY

Patryk Wojtczak-Cukiernik  II Cukiernik/ Kucharz-ZŁOTY

Katarzyna Burczyńska-Cukiernik  III Cukiernik-ZŁOTY

Natalia  Nowakowska-Cukiernik  III Cukiernik-ZŁOTY

Natalia Szymańska-Cukiernik  III Cukiernik-ZŁOTY

Srebrny Bytnar

Krystian Prześniak-Technik żywienia i usług gastronomicznych  I TŻ A-SREBRNY

Weronika Starnecka-Technik żywienia i usług gastronomicznych  III TŻ B-SREBRNY

Patryk Wojciechowski-Technik żywienia i usług gastronomicznych  I TŻ A-SREBRNY

Brązowy Bytnar

Maria Kobylańska-Technik obsługi turystycznej  IV TT/H-BRĄZOWY

Natalia Haręża-Technik żywienia i usług gastronomicznych  III TŻA-BRĄZOWY

Julia  Jabłońska-Technik żywienia i usług  gastronomicznych  II TŻ A-BRĄZOWY

Emilia Stempień-Technik żywienia i usług gastronomicznych  III TŻ A-BRĄZOWY

Bartłomiej Woźny-Technik żywienia i usług gastronomicznych  II TŻ A-BRĄZOWY

Klaudia  Kaczmarek-Cukiernik  III Cukiernik-BRĄZOWY

Anita Wojtas-Cukiernik  I Cukiernik/ Kucharz-BRĄZOWY

 

Martyna  Sowała – IV Technik żywienia i usług gastronomicznych

Marlena Witczak - IV Technik Obsługi Turystycznej

Weronika Sztylka - IV Technik kelner

Martyna Fiłka - IV Technik żywienia i usług gastronomicznych

Katarzyna Banaszak - IV Technik  obsługi turystycznej

Justyna Piechota IV Technik obsługi turystycznej

Agnieszka Juszczak III Kucharz  

Adrianna Kuświk - II Cukiernik

Patryk Wojtczak – I Cukiernik 

Joanna Wietrzych -  III Technik obsługi turystycznej

 Sandra Felińska - II Technik żywienia i usług gastronomicznych 

 Wiktor Siwiak - I  Technik żywienia i usług gastronomicznych 

Krzysztof Stencel -  II Technik hotelarstwa 

Maria Kobylańska - III Technik obsługi turystycznej

Srebrny Bytnar

Katarzyna Burczyńska – II Cukiernik

Kornelia Woźniak IV Technik żywienia i usług gastronomicznych

Agata Telma - IV Technik obsługi turystycznej

Miłosz Borowczyk IV Technik żywienia i usług gastronomicznych

Katarzyna Kozibura – III Kucharz

Julita Kowalska - I TH Technik hotelarstwa BRĄZOWY 4,58

Julia Jaroszewska - III  Technik obsługi turystycznej

Aleksandra Bączak - III Technik żywienia i usług gastronomicznych

Justyna Różańska - II Technik żywienia i usług gastronomicznych

Weronika Chrobak - II Technik żywienia i usług gastronomicznych

Wojciech Kolański - III Technik obsługi turystycznej

Gabriela Litwin - II Technik żywienia i usług gastronomicznych

Emilia Stempień - II Technik żywienia i usług

Srebrny „Laur Bytnara”

-Fiłka Martyna- średnia 5,0-kl.II TŻB

Marcelina Janczak- średnia 4,95-kl.III TK

Klaudia Witkowska- średnia 4,78-kl.II TŻB

Konstancja Lazarek - średnia 4,76-kl.III TŻA

 

Brązowy„Laur Bytnara”- 

Joanna Wietrzych- średnia 5,0-kl.I TTH-

Weronika Sztylka - średnia 4,56-kl.II TK-

Klaudia Choderna - średnia 4,55-kl.III TH-

Maria Kobylańska - średnia 4,5-kl.I TTH-

Zdjęcia i zestawienie: Mirosława Mirecka

Złoty „Laur Bytnara”

Klaudia Banasiak-IV THb-

Monika Frątczak-IV THa

Jakub Sobczyk-IV TŻb-

Aleksandra Nawrocka-IV THb

Anna Graczyk-IV THb

Eliza Turowska-IV TŻb

Srebrny „Laur Bytnara”

A.Tyczyńska-III THA-

E.Kudaś-III TŻa

M.Ignasiak-III TŻb-

Brązowy „Laur Bytnara”

Monika Kopeć-IV THb

S.Trzcińska-II THb

E.Waszczyńska-II THb

K.Choderna-I THa

P.Matusiak-II THa

K.Lazarek-I TŻa

J.Skórczak-II TŻa

M.Janczak-I TK

L.Ubycha-IV TŻa

Emilia Śniegula-IV THb

REGULAMIN NADANIA ODZNAKI „LAUR BYTNARA”
w Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich im.Janka Bytnara „Rudego”
w Kaliszu
1. Odznakę „Laur Bytnara” otrzymuje młodzież z Technikum nr 6, Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 oraz Technikum Uzupełniającego nr 6 za wzorową postawę ucznia i patrioty.

2. Odznakę brązową i srebrną otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią ocen kolejno:
- 4,5 odznaka brązowa
- 4,6  odznaka srebrna
Odznaką brązową i srebrną wyróżnia się uczniów klas I, II, III technikum czteroletniego, klas I i II technikum uzupełniającego oraz  klas I i II zasadniczej szkoły zawodowej.

3. Odznaką złotą  wyróżnia się uczniów, którzy na wcześniejszych etapach kształcenia otrzymali odznakę brązową lub srebrną i uzyskali średnią ocen  co najmniej 4,75.

4. Pozostałe warunki wyróżnienia:
-  ocena wzorowa z zachowania
-  aktywny udział w uroczystościach  szkolnych i pozaszkolnych.
-  znaczące osiągnięcia sportowe i artystyczne
- uczestnictwo w olimpiadzie przedmiotowej (wysoka lokata) lub ogólnopolskim konkursie przedmiotowym  przynajmniej na szczeblu wojewódzkim.
- aktywna działalność w  szkolnych organizacjach i kółkach zainteresowań

5. Uczeń aspirujący do nagrody musi uzyskać wymienioną powyżej  odpowiednią średnią ocen oraz spełnić minimum dwa warunki zapisane w punkcie 3.

6. Odznakę przyznaje dyrektor szkoły na wniosek przewodniczącego Zespołu Wychowawczego lub wychowawcy klasy, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Samorząd Uczniowski.

7.Na odznace umieszczony jest wizerunek Janka Bytnara „Rudego” oraz nazwa szkoły.

8.Wyróżnienie wręczane jest nagrodzonym uczniom podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego w obecności całej społeczności szkolnej, przedstawicieli rodziców
i zaproszonych gości.

9.Załącznikiem do odznaki jest List Gratulacyjny dla  Rodziców oraz nagroda książkowa.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-08
Data publikacji:2015-05-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5019