Izba Pamięci i Tradycji

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Janka Bytnara „Rudego” w Kaliszu ma długą i ciekawą historię. Szkoła powstała w lutym 1947 roku jako placówka przygotowująca młodzież do zawodu kucharza. Przez długi okres działalności zmieniano i rozszerzano profil szkoły. Dziś nie tylko kształci kucharzy, ale również przygotowuje młodzież do innych zawodów. Jest placówką znaną i cieszącą się zainteresowaniem wśród młodzieży kaliskich gimnazjów. Przez wiele lat istnienia szkoła nie miała patrona ani izby tradycji.

Osobą ,która przyczyniła się do powstania Izby Pamięci i Tradycji Szkoły była polonistka p. Stefania Wodzińska,  inicjatorka  nadania szkole imienia  Janka Bytnara „Rudego”. Za jej sprawą szkoła zyskała w krótkim czasie również Izbę Tradycji. Starania o nadanie imienia  trwały sześć lat . 23 marca 1996roku uroczyście  nadano szkole imię i otwarto Izbę Pamięci i Tradycji, w której został zgromadzone unikalne książki , przedmioty, fotografie i inne cenne pamiątki związane z postacią  i rodziną  Janka Bytnara „Rudego”.
Pomysł nadania szkole imienia Janka Bytnara „Rudego” i utworzenia Izby Tradycji był wynikiem wieloletniej przyjaźni p. Stefanii Wodzińskiej z matką Patrona p. Zdzisławą Bytnarową, jego siostrą Danutą Bytnar –Dziekańską, pisarką p. Barbarą Wachowicz i warszawsko - łódzkim środowiskiem byłych żołnierzy Armii Krajowej.
Na izbę została przeznaczona pracownia języka polskiego, sala 28. Zbiory umieszczono w gablotach stojących, nad którymi zawieszono tablice z fotografiami przedstawiającymi Janka Bytnara, jego rodzinę i przyjaciół – Aleksego Dawidowskiego i Tadeusza Zawadzkiego. Fotografie zostały ułożone tematycznie i chronologicznie obrazując najważniejsze okresy w życiu Janka.
I tablica została zatytułowana „Wspaniali rodzice” –portrety rodziców Bytnara oraz zdjęcia Janka po urodzeniu 6 maja 1921 roku. Zamieszczony jest również portret seniorki rodu Bytnarów p. Katarzyny z Chmurów Bytnarowej.
II tablica to „Szczęśliwe Gniazdo” ,obrazujące radosny okres dzieciństwa: I Komunię św. w czerwcu 1931, zdjęcia z matką i siostrą Dusią z wyprawy po Polsce.
III tablica nosi tytuł „Miłość”. Ukazuje Janka z pierwszą miłością Marią - Maryną Trzcińską na tle przyrody oraz ostatni ich wspólny pobyt nad morzem, latem 1939 roku, wspólnie z rodziną Bytnarów.
IV tablica „Bohater Małego Sabotażu”. Fotografie na tej tablicy ilustrują wydarzenia II wojny: pierwsze akcje żołnierzy Podziemia.
V tablica – „Geniusz matematyczny”. Zdjęcia przedstawiają rodziców Janka prowadzących tajne nauczanie w czasie II wojny oraz Janka jako studenta Politechniki Warszawskiej o wybitnych zdolnościach matematycznych, zamieszczony jest także portret przyjaciela Janka Bytnara – Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”.
VI tablica „Rudy jest z nami” zawiera kennkartę „Rudego” na fałszywe nazwisko i świadectwo śmierci na nazwisko Jan Domański. Fotografie grobu Janka Bytnara i A. Dawidowskiego, oraz jego matki na kwaterze batalionu „Zośka” na Powązkach.
VII tablica – przedstawia przyjaciół Janka, druha Bogdana Deczkowskiego – Ludańskiego z żoną, którzy przybyli z wizytą do Kalisza na spotkanie z młodzieżą naszej szkoły. Inne zdjęcia przedstawiają harcmistrzynię H. Zawadzką, Krysię Deczkowską, dh Wiktora Matulewicza Luxora i dh Tadeusza Chojko – Bolca w dniu 50-tej rocznicy Powstania Warszawskiego, oraz zdjęcie p. Barbary Wachowicz wraz z młodzieżą naszej szkoły na Wigiliach Polskich w Teatrze Wielkim w Warszawie.
VIII tablica przedstawia młodzież, która złożyła wizytę p. Zdzisławie Bytnarowej zwanej „Matulką Polskich Harcerzy”. Spotkanie odbyło się w domu w Warszawie przy Alei Niepodległości. Widnieje tam też fotografia Matulki w dniu jej imienin, przedstawiająca sędziwą, sympatyczną panią. Został też  zawarty jej list z podziękowaniem dla młodzieży naszej szkoły za życzenia, prezenty i pamięć.
IX tablica to fotografie dh Stanisława Sieradzkiego – Śwista i dh Tadeusza Chojko - Bolca z młodzieżą szkolną oraz zdjęcia młodzieży słuchającej opowieści Matuli o jej Synu.

Znajdują się również gabloty,  w których umieszczone zostały różne wydania książki Aleksandra Kamińskiego „Kamienie na Szaniec”. Są tam i inne pozycje literackie np. „Okupowanej Warszawy Dzień powszedni”, Tadeusza Szarota „Pamiętnik żołnierzy batalionu „Zośka”, Józefy Radzimińskiej „Zawsze niepodlegli”, Józefa Szczepańskiego „Żołnierze batalionu Parasol”, Bogdan Deczkowski „Wróbel” z „Kamieni na Szaniec”, „Dziennik bojowy”, „Matka polskich harcerzy”, „Geneza Powstania Warszawskiego”, „Akcja pod Arsenałem” i inne. Niektóre książki zostały podarowane do Izby Pamięci; ofiarodawcami byli dh Stanisław Sieradzki ps. „Świst”, dh Tadeusz Chojko – Bolec, dh Wiktor Matulewicz Luxor i pani Stefania Wodzińska, polonistka. Fotografie, które zdobią szkolną Izbę Pamięci i Tradycji zostały powiększone w specjalnej pracowni fotograficznej przy Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie przez pana Adama Płuciennika. Zdjęcia rodzinne przetrwały tylko dlatego, że w okresie okupacji p. Bytnarowa nosiła przy sobie dobrze ukryty album ze zdjęciami syna. Nie uległy one zniszczeniu podczas aresztowania Janka i jego ojca. Zdjęcia te są zatem unikatami, bardzo ważnymi dokumentami z przeszłości rodziny Bytnarów. W gablotach zamieszczona jest korespondencja p. Bytnarowej z  młodzieżą szkolną, znajdują się listy i kartki okolicznościowe, przepojone ciepłem i optymizmem, życzliwością i serdecznością.
Izbę Pamięci i Tradycji odwiedzają nie tylko uczniowie, którzy chętnie przebywają w tym pomieszczeniu, ale również goście, delegacje zagraniczne z Holandii, Słowacji i Niemiec, z którymi nasza szkoła utrzymuje kontakty. Częstymi gośćmi są żyjący uczestnicy Powstania Warszawskiego, żołnierze AK z kaliskiego oddziału i inni przedstawiciele władzy lokalnej, mediów oraz byli nauczyciele i wychowankowie. Dzieje Janka Bytnara są utrwalone przez p. Stefanię Wodzińską, która spotyka się z młodzieżą w Izbie Tradycji, przekazując wiadomości o Patronie, znane jej z opowiadań Matulki, siostry Janka a nie odnotowane w oficjalnych źródłach. Izba Pamięci, zgodnie z hasłem twórzmy „małą Ojczyznę” jest miejscem żywym, twórczym, zachęcającym młodzież do różnorodnych działań związanych nie tylko z opieką nad eksponatami, ale i również uczącym patriotyzmu, wiążącym uczuciowo z dziejami i tradycją szkoły.

  Opiekun Izby Pamięci i Tradycji Szkoły: Dorota Szaleniec- Plichta

Galeria


  • Powiększ zdjęcie Odnowiona Izba Tradycji i Pamięci

    Odnowiona Izba Tradycji i Pamięci

  • Powiększ zdjęcie Zaproszeni goście mogli podziwiać Izbę w czasie uroczystości związanych z 20-leciem nadania imienia Janka Bytnara

    Zaproszeni goście mogli podziwiać Izbę w czasie uroczystości związanych z 20-leciem nadania imienia Janka Bytnara

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-27
Data publikacji:2015-05-27
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3618