Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna 
w ZSG-H im. Janka Bytnara „Rudego” w Kaliszu

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej pomoc psychologiczno -pedagogiczna w szkole  polega na:

  •  Rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych uczniów.
  • Uwzględnianiu  zaleceń zawartych opiniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej.
  • Rozpoznawaniu  i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych    i edukacyjnych uczniów, wynikających głównie ze szczególnych uzdolnień; przewlekłej choroby; specyficznych trudności w uczeniu się; sytuacji kryzysowych; niepowodzeń edukacyjnych; zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego  rodziny oraz  innych potrzeb młodzieży.

Dla uczniów  wymagających indywidualizacji w nauczaniu szkoła organizuje: 

  • Opiekę pedagoga szkolnego – pani Maria Kalinowska
  • Spotkania z psychologiem z PPP
  • Zajęcia rozwijające uzdolnienia-  koła zainteresowań oraz zajęcia sportowe
  • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
  • Zajęcia warsztatowe związane z wyborem kierunku studiów, doradztwem zawodowym, karierą zawodową.

 

Dyżury pedagoga szkolnego

poniedziałek - 9.00 - 13.00
wtorek - 12.00 - 16.00
środa - 9.00 - 12.00
piątek - 10.40 - 12.40

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-27
Data publikacji:2015-05-27
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3572