Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Janka Bytnara "Rudego" w Kaliszu

Rzecznik Praw Uczniów

Magdalena Mierkiewicz  -  Rzecznik Praw Ucznia w Zespole Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich im. "Janka Bytnara Rudego"


RZECZNIK PRAW UCZNIA  przy wykonywaniu swych zadań kieruje się zasadą dobra ucznia, zasadą równości, ale również zasadą poszanowania odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców (opiekunów prawnych)
Dokumentami regulującymi pracę Rzecznika Praw Ucznia są: Konwencja Praw Dziecka, Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania,  zaś jego główna rola polega reagowaniu w sytuacjach, gdy naruszane są prawa ucznia i inicjowaniu działań mających na celu ich ochronę.

 Rzecznik Praw Ucznia:

uczeń – nauczyciel,

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-27
Data publikacji:2015-05-27
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:7253