Terminy

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

   HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W  POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM 

 

 TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH PONADPODSTAWOWYCH

 

 

 

Lp.

 

 

Rodzaj czynności

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

 

1.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)

od 16 maja  2022 r.

do 20 czerwca 2022 r.

do godz. 15.00

 

 

 

od 3 sierpnia 2022 r.

do 5 sierpnia 2022 r.

do godz. 15.00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

od 24 czerwca 2022 r.

do 12 lipca 2022 r.

do godz. 15.00

nie dotyczy

 

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności

do 12 lipca 2022 r.

 

5 sierpnia 2022 r.

 

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

20 lipca 2022 r.

godz. 10.00

16 sierpnia 2022 r.

godz. 10.00

5.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

od 16 maja 2022 r.

do 25 lipca 2022 r.

od 3 sierpnia 2022 r.

do 19 sierpnia 2022 r.

 

6.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu , o którym mowa w art.ust.1 pkt 4-5 ustawy Prawo Oświatowe

od 20 lipca 2022 r.

do 1 sierpnia 2022 r.

do godz. 15.00

od 16 sierpnia 2022 r.

do 25 sierpnia 2022 r.

do godz. 15.00

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

2 sierpnia 2022 r.

do godz. 13.00

26 sierpnia 2022 r.

do godz. 13.00

8.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

2 sierpnia 2022 r.

 

do 26 sierpnia 2022 r.

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-05-09
Data publikacji:2017-05-09
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:9449