Oferta technikum

Technik organizacji turystyki

banery front 0009 turystyka

Przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym: język polski lub język angielski, lub geografia. Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, język obcy.

ZAKRES   KSZTAŁCENIA

Wybierając ten zawód zdobędziesz umiejętności, dzięki którym:

  • poznasz zasady opracowania programów imprez i ofert turystycznych;
  • zdobędziesz wiadomości i umiejętności w zakresie promowania usług turystycznych, kalkulowania kosztów;
  • zorganizujesz i poprowadzisz działalność gospodarczą;
  • wzbogacisz wiedzę z zakresu geografii turystycznej Polski, Europy i Świata;
  • dobierzesz usługi turystyczne do potrzeb klientów;
  • sporządzisz programy konferencji, kongresów, targów i giełd turystycznych;
  • dokonasz kalkulacji kosztów usług turystycznych;
  • będziesz korzystał ze specjalistycznych programów komputerowych stosowanych do obsługi ruchu turystycznego;
  • zastosujesz metody przewodnictwa turystycznego oraz pilotażu wycieczek;
  • opracujesz dokumentację związaną z zamawianiem oraz realizacją usług i imprez turystycznych.

 

logo-bytnar-gastronomik-poz-white1.png
© 2024, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
im. Janka Bytnara "Rudego"
ul. Wodna 11-13, 62-800 Kalisz
tel. 62 5016056
e-mail: sekretariat@zsgh.kalisz.pl
Dyrektor Szkoły: Dorota Szaleniec-Plichta

Search