Oferta technikum

Technik ochrony środowiska

banery front 0010 ekologia

Przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym: język polski lub język angielski, lub geografia. Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, język obcy.

W trakcie nauki uczeń zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • monitorowania poziomu zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby,
 • sporządzania bilansów zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery, wód oraz gleby,
 • badania stanu środowiska,
 • planowania i prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami,
 • planowania i realizowania działań na rzecz ochrony środowiska.

PERSPEKTYWY PO TECHNIKUM

PRACA i/lub DALSZA NAUKA

Jako technik ochrony środowiska możesz znaleźć zatrudnienie w:

 • ośrodkach badań i kontroli środowiska,
 • urzędach administracji publicznej,
 • terenowych organach administracji państwowej w wydziałach ochrony środowiska,
 • oczyszczalniach ścieków i stacjach uzdatniania wody,
 • przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji,
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
 • zakładach unieszkodliwiania odpadów w tym toksycznych,
 • instytutach naukowo-badawczych,
 • działach ochrony środowiska zakładów przemysłowych, np. elektrociepłownie, zakłady chemiczne, kosmetyczne, produkujące żywność, materiały budowlane, szpitale, straż pożarna itp.

Po ukończeniu nauki możesz podjąć studia wyższe na kierunkach:

 • ochrona środowiska, inżynieria środowiska,
 • biologia, biotechnologia,
 • chemia, inżynieria chemiczna i procesowa, technologia chemiczna,
 • gospodarka przestrzenna, geodezja,
 • rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo,
 • inne, niekoniecznie pokrewne.
logo-bytnar-gastronomik-poz-white1.png
© 2024, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
im. Janka Bytnara "Rudego"
ul. Wodna 11-13, 62-800 Kalisz
tel. 62 5016056
e-mail: sekretariat@zsgh.kalisz.pl
Dyrektor Szkoły: Dorota Szaleniec-Plichta

Search